Lomaý amazon 1300ML Aşhana Borosilikat aýna iýmit saklaýan çüýşe we banka, metal gapak bilen arzan germetik tüwi çüýşesi

Gysga düşündiriş:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Görnüşi: Saklamak çüýşeleri we bankalar
Konteýner stilleri: Gapak
Gaplamak: > 10
Göwrümi: 1-2L, 1750ml, 1300ml; 700ml; 350ml
Söwda alyjy: Iýmit we içgi önümçiligi, super bazarlar, myhmanhanalar, ýakymly ysly we ekstrakt önümçiligi, sowgat dükanlary
Wagt: Mekdebe gaýdyp gelmek, sowgat bermek, iş sowgatlary, kemping, syýahat, pensiýa, oturylyşyk, gutardyş, sowgat, toý
Baýram: Söýgüliler güni, Eneler güni, Täze bäbek, Atalar güni, Gurban baýramlary, Hytaýyň Täze ýyly, Oktoberfest, Ro Christmasdestwo, Täze ýyl, Pasha güni, Şükür güni, Halloween
Möwsüm: Her gün
Otag otagy: Aşhana, ýapyk we açyk, ofis
Dizaýn stili: Döwrebap
Otag otaglaryny saýlamak: Goldaw
Wagt saýlamak: Goldaw däl
Baýram saýlamak: Goldaw däl
Ölçegi: M, Dia.10cm, H.27cm, Dia.10cm, H.22cm; Dia.10cm, H.11.5cm; Dia.10cm, H.7cm
Ulany: Iýmit, iýmit eti, bal, jam, sous, çaý, kofe, Can.etc
Material: Borokary Borosilikat aýnasy
Aýratynlyk: Durnukly, ätiýaçly, durnukly
Gelip çykan ýeri: Hytaý
Marka ady: Zhuoding
Model belgisi: ZD7811
Funksional dizaýn: Köp wezipeli
Ölçegli çydamlylyk: <±1mm
Agram çydamlylygy: <±5%
<± 5% Önümiň ady:
Lomaý aşhana 1300ML ýokary borosilikat aýna saklaýyş çüýşesi we banka Gap:
Poslamaýan polat gapak Bukja:
Ussat karton guty Açar söz:
Çydamly aýna germetiki ammar Logotip çap etmek:
Mysal üçin Gapak materialy:

Metal örtük

asdfg
dsdfg
asdfghjk
Haryt suraty element
Gyzgyn satylýan howa berk möhürlenen aşhana iýmitleri poslamaýan polat gapakly ýokary borosilikat aýna saklaýan çüýşe bankasy material
ýokary borosilikat aýna ýasamak
100% eli degdi reňk
aýdyň we aýdyň ýylylyga garşylyk
-20-den 150 dereje kuwwaty
30-1800ml ýa-da özleşdirilen şahadatnamasy
LFGB synag hasabaty bukjasy
1pc köpürjik halta bilen örtüldi, soňra ak gutuda ýa-da özleşdirildi gapagy
bambuk , poslamaýan polat ulanylyşy

  • köke, süýji, un, çaý, ysly we galla
  • Lomaý Amazon 200ml 350ml 700ml Highokary Borosilikat Açyk aýna saklaýjy gap, dyky gapagy bilen

  • Suw çüýşesi Borosilikat aýnasy